Home

PROCESSLEDNING

Det finns många intressen i en plats. Allt från fastighetsägare, näringsliv, kommun och inte minst invånare i en stad.

CENTRUMLEDNING

En kompetent centrumledning

och en god förvaltning är av stor vikt vid drift av en plats eller överlag kommersiella lokaler.

KOMMUNIKATION/

VARUMÄRKE

Varje plats och

sakfråga är unik

och kräver att

man sätter sig in i

hur det landar hos mottagaren.

Att utveckla en plats med kvalité och långsiktighet ställer höga krav på både planering och inkludering. Lägg dessutom till:

En stor portion tillit!

BID

PLATSUTVECKLING

För att skapa en attraktiv plats, ort eller stadskärna är det avgörande att jobba underifrån och att ha gott om tid

NÄTVERK

Ingen kan vara bäst på allt men man kan vara bra på att omge sig med personer som är bäst inom sitt område. Att be om hjälp eller anlita experter är helt naturligt för mig.

Email: susanne.forsberg@yahoo.se

Tel: + 46 70 874 0678

Copyright @ All Rights Reserved